KALİTE POLİTİKAMIZ
  •   Çalışmalarımızı, ulusal ve uluslar arası standart veya tanımlanmış kalibrasyon metotlarına göre, iyi mesleki ve teknik uygulamalar göstererek, mümkün olan en kısa sürede ve ekonomik olarak, tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik ve güvenilirlilik esaslarına göre sürdürmek,
  •   Sürekli olarak eğitilen uzman personeli ile izlenebilirliği sağlanmış cihazlar kullanılarak, müşterilerden gelen kalibrasyon isteklerini mümkün olan en üst seviyede karşılayarak müşteri memnuniyeti sağlamak,
  •  Yönetim Sistemini, üst yönetim ve tüm personelin katılımıyla etkin bir şekilde uygulayarak, kalibrasyon sonuçlarını olumsuz yönde etkileyen faktörleri ortadan kaldırmak ve bu yönde gerekli kaynakları ayırmak,
  •   TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardının şartlarını, varsa yasal şartları ve müşteri şartlarını yerine getirerek yönetim sisteminde sürekli iyileştirmeyi sağlamak,
  •  Tüm Hizmetlerimizi, azami kalitenin sağlanabilmesi için dokümante edilmiş yönetim sistemini kurmak ve bu sistemi içselleştirmiş nitelikli personelle işletmek kalite taahhüdümüz ve politikamızdır.

TDB Muayene Kuruluşu’nun temel amacı; tüm yasal düzenlemelere ve teknik kurallara uygun bir şekilde, muayene dışındaki faaliyetlerinden bağımsız, tarafsız, her türlü mali ve ticari baskıdan uzak bir yapıyla hizmetlerini gerçekleştirerek, güvenli çalışma koşullarına katkı sağlamaktır. Bu amaç ve hedef doğrultusunda; yetkin ve tecrübeli personel; açık ve katılımcı iletişim yapısı ile müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayarak güvenilir hizmet sunmak ve gelişimi sürekli kılmak temel politikamızdır.